Ένα «Ευχαριστούμε!» είναι λίγο…
Για την επίτευξη του στόχου που είχε το «Αγαπώ και Πράττω» για φέτος συνέβαλλαν πάνω από 6000 άτομα αγοράζοντας μπλουζάκι!!
Αν και ο καιρός δε μας βοήθησε ούτε τη δεύτερη ημερομηνία του αγώνα (μετά την αναβολή) έτρεξαν 215 άτομα όλων των ηλικιών και βοήθησαν με κάθε τρόπο πάνω από 200 εθελοντές,χορηγοί και υποστηρικτές!!